Intro
 

In het jaar 1111 maakte de Duitse bisschop  Johannes Defuc een reis van zijn vaderland naar Rome. Hij had de gewoonte zijn bediende Martino een aantal herbergen vooruit te sturen om de wijn te keuren. Als de wijn goed was schreef hij met krijt op de deur EST ! als afkorting van 'vinum bonum est'.Toen Martino in Montefiascone kwam, vond hij de wijn zo bijzonder dat hij EST ! EST ! EST ! op de deur kalkte, waarna hij terugkeerde naar de wijnkelder om op zijn meester te wachten.

“De Kogge, het Corporatiehuisje van de Korendragers”.
De Kogge is een klein bevallig huisje dat de aandacht trekt van elke voorbijganger. Het is mooi, typisch Brugs en historisch belangrijk. Het was het corporatiehuisje van de voormalige korendragers. Deze hadden te Brugge in vroegere dagen het monopolie van het laden, lossen en vervoeren van graangewassen. Sedert lang huurde de groepering van de Braamberg een huisje aan het rijke ambacht van de Brugse huidenvetters. In 1617 was dit huisje echter zodanig bouwvallig geworden, dat dringende herstellingswerken moesten uitgevoerd worden. De huidenvetters waren daartoe niet bereid en zij beslisten het huisje aan de korendragers te verkopen. Het had een houten gevel. Op 9 september 1637 kregen de korendragers de toelating van het stadsbestuur om de houten voorzijde van hun huis af te breken en door een stenen gevel te vervangen. De harmonie van de aangewende materialen en de onderlinge verhoudingen zijn voortreffelijk. Samen met het lage deurtje en met de typische vensteropeningen is de gevel ook versierd met drie gevelstenen die zich bevinden ter hoogte van de verdieping. Een gevelsteen vermeldt het jaartal 1637 en op twee andere, aan weerszijden van hetzelfde venster, is een korendrager die met een zak koren beladen is, afgebeeld.

In w